[zaloguj się]

ŁOTERSTWO (5) sb n

Oba o prawdopodobnie jasne (tak w łoterski i w -stwo); teksty nie oznaczają é.

Fleksja
sg
N łoterstwo
G łoterstwá
A łoterstwo
L łoterstwie

sg N łoterstwo (1).G łoterstwá (1).A łoterstwo (2).L łoterstwie (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Postępowanie właściwe łotrowi, a także zespół cech świadczących o tym, że ktoś jest łotrem; łajdactwo, występek (4): [Kolumbus] s Kroliki przyległymi niektorymi poſtánowienie vcżynił/ kthorzy byli przećiwni Hiſzpanom tym co ſie w łoterſtwie im záchowawáli BielKron 442v.

[łoterstwo czyje: A gdy go on więźień vźrzał/ Andrzeiem go przywitał z dawney znáiomośći: ábowiem go iuż w łoterſtwie iego poznał. HistFort 33.].

W połączeniach szeregowych (2): Tobie to kto przýpomnieċ chczyal Iakos wiele złego dzyalal. Loterſtwá/ zdrad/ falſywoſczy Dzywnych vmyſlow chytroſczy. RejKup g6v; BielKron 265v.

W przeciwstawieniu [gra słów]: »łoterstwo ... krolestwo« (1): Loterſtwo nie Kroleſtwo tám ieſt/ gdźie ludźie Bogá nieznáią/ poczćiwie nie żywią/ á ná ſwym nieprzeſtáią. OrzRozm H3v.

2. coll. Łotrzy (1): O rowneżby thu Pan ſwe okazał miſterſtwo/ Aby iedno tu ſtworzył tho zyemſkye łoterſtwo. RejWiz 115.

Synonimy cf ŁOTROSTWO.

Cf ŁOTROSTWO, ŁOTROWANIE

KCh