[zaloguj się]

ŁOTOWY (3) ai

Pierwsze o pochylone, drugie jasne.

Fleksja
sg
mNłótowy fN
G Głótowéj

sg m N łótowy (1).f G łótowéj (2); -éj (1), -(e)j (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Przymiotnik odłot”; ważący jeden łot; semiuncialis Mącz, Cn; semiunciarius Cn; unciarius Calep (3): Semiuncialis, Ták gęsti yáko yeden łot/ łótowey wagi. Mącz 382a; Calep 1135a.
Wyrażenie: »czwierć łotowa« (1): Szkrupuł właśnie ma w ſobie trzećią część drágmy to ieſt czwierći łótowey SienLek Tv.

Cf SIEDMŁOTOWY

HJ