[zaloguj się]

ŁUPIĄCY (4) part praes act

Fleksja
sg
mNłupiący
Głupiąc(e)go
pl
G łupiących

sg m N łupiący (2).G łupiąc(e)go (1).pl G łupiących (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Odzierający ze skóry [co] (2): [Chrystus] to wſzytko [prześladowanie] w ſwych wiernych od báłwáná páſterzá niemego/ od naiemniká owce łupiącego y od zołdakow iego ćierpi? CzechEp 26.
Przen: Prześladujący, gnębiący [kogo] (1): Bo ták mowi Iehowá Cewáoth/ zá sławą posłał mię do narodow łupiących was [spoliantes vos] bo kto ſię dotyka was/ dotyka ſię zrzenice oká mego. BudBib Zach 2/8.
2. lek. Łuszczący się (2):
Wyrażenie: »łupiący trąd« = mentagra BartBydg, Murm (2): BartBydg 89; Mentagra, Schuppechte auſſetzickeyt ym antlitzhals vnd henden. Lupyąci trąd Murm 69.

Cf ŁUPIĆ

TK