[zaloguj się]

ŁUPIĄCY SIĘ (2) part praes act

Zawsze sie.

Fleksja
sg
mNłupiący sie
pl
A subst łupiąc(e) się

sg m N łupiący sie (1).pl A subst łupiąc(e) się (1).

stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde XVI w. s.v. łupienie.

Znaczenia
lek. Łuszczący się (2):
Wyrażenia: »łupiące się nogi« (1): Skorę mułową dobrze naſparzelinę przykładać/ ieſt też lekarzſtwo na łupiącze ſie nogi albo vdi Pomaga na rany ciekącze y na fiſtuły nożne. FalZioł IV 12d.

»świerzb łupiący się« (1): Mentagra vel impetigo, Suchy liſzay álbo ſwierzb łupiący ſie ná twarzy. Mącz 193a.

Cf ŁUPIĆ SIĘ

TK