[zaloguj się]

ŁUSKAĆ (3) vb impf

Fleksja
indicativus
praes
sg pl
1 łuskam
3 łuska, łuszcze łuskają

praes 1 sg łuskam (1).3 sg łuska (1), [łuszcze].3 pl łuskają (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

1. Skrzypieć, chrzęścić, chrobotać; crepare Mącz, Calep (3): Crepo – łuskąm, skwierczę, chrobocę. Calep 268b.
Frazy: »łuska [komu] w nogach, łuskać nogami« (1:1): Szkodá ćię miedzy kozámi/ Smierdząc łuſkáią nogámi BierEz N2; Crepae, a principio caprae sunt appellatae quod cruribus crepent, Festus, Bo łuská ym w nogách gdy niemi tępáyą. Mącz 68a.

[»kostki [w kim] łuskają«: Bywa theż dźiećiom ćięgácżká/ ták że w nich koſtki łuſkáią/ w ktorey przygodźie nie lepſzego/ iedno mázáć dźiećię oleykiem białey liliey ćiepłym. SienHerb 468a (Linde).]

2. [Wydobywać [co]: W was rymem muśi puſtelni kurowie/ Gdy cżuyny grzywacż z dębu ſię ozowie. Ten źiárno ow záś iemiołecżkę łuſzcźe BielawMyśl E4v (Linde).]

Synonimy: 1. chełścieć, chrobotać, chrzęścić, chrzęścieć, skrobotać, skrzypieć, skwierczeć, szemrać, szumieć, trzeszczeć.

Formacje współrdzenne: wyłuskać; wyłuskować; wyłuszczać; wyłuszczyć.

DJ