[zaloguj się]

NABARWIAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes nab(a)rwiåm.

stp, Cn, Linde brak.

Kolorować; przen: fałszować: Infuco ‒ Nabarwiąm, oſzukuię. Calep 535a.

Formacje współrdzenne cf BARWIĆ.

LW