[zaloguj się]

[NABAWA sb f

Fleksja

N sg n(a)b(a)wa.

stp, Cn, Linde brak.

Sprawienie, że co nastąpi [czego]: Lecz że nie w czas sobie radzić, Starość z młodością prowadzić. Nie grzeczy, ba i sromota, Pewna nabawa kłopota. DramStp I 639.

Cf NABAWIENIE]

LW