[zaloguj się]
NABAWIENIE  Cn s.v. powód; Linde brak.

Cf [NABAWA], NABAWIĆ