[zaloguj się]

NABAWION (2) part praet pass pf

Oba a jasne; tekst nie oznacza ó.

Fleksja
sg
fNnabawiona nNnabawion(e)

sg f N (praed) nabawiona (1).n N (praed) nabawion(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Mający co, pełen [czego] (2): Gdyż iey władza z pomocy Bożey ieſt ſpráwioná/ Ták vćieſzney roſkoſzy prawdźie nábáwioná. PaxLiz A2v; Ktorego [smutku] iáſny ſkutek ná ćiele Wáſzmośći. Gdyż prze zeń hániebnie ieſt nábáwione mdłośći. PaxLiz B3.

Cf NABAWIĆ

LW