[zaloguj się]

NABĘCZEĆ (1) vb pf

Fleksja

part praet act nabęczåwszy.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Napełnić bęczeniem:
Zwrot: »nabęczeć sobie łeb muzykami« = nasłuchać się muzyki: A pothym nápátrzywſzy ſie onych rozlicżnych krotofil/ nábęcżawſzy ſobie łeb rozmáitemi muzykámi/ ſmácżniey ſobie y zyeść może/ y potym ſobie wdzięcżnego pokoiku po ſwey myſli vżyć. RejZwierc 165.

Formacje współrdzenne cf BĘCZEĆ.

LW