[zaloguj się]

NABIAŁ (22) sb m

Pierwsze a pochylone (w tym 2 r. błędne znakowanie); -biåł, -biał- (w tym 4 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg pl
N nåbiåł
G nåbiału nåbiał(o)w
A nåbiåł nåbiały
I nåbiał(e)m nåbiały

sg N nåbiåł (1).G nåbiału (4).A nåbiåł (5).I nåbiał(e)m (6).pl G nåbiał(o)w (1).A nåbiały (3).I nåbiały (2).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Mleko i przetwory z mleka; lactantia, lactaria, lactarii cibi Cn (22): RejRozpr H4; KrowObr 26, 61v; (marg) Pożytki z owce. (‒) Wełná/ nabiał/ iágniątko/ á zá dwoie ſámá Sſtánie/ kiedy potrzebá przydzye ná iey páná. RejWiz 56; mnie w śiedmi lećiech z nabiáłem iádáć w piątki niedopuſzczał OrzRozm M4; [Maurowie] Nabiáłu wſzelkiego doſyć máią y owocow wſzelkich BielKron 453v, 295, 465; Prot C4; gdy ſie zábáwi około ogrodow/ około nabiáłow/ około lnow/ około konopi/ wſzytko á wſzytko może ſie to ſowicie opłáćić RejZwierc 109, 108v; GórnRozm M; Nabiáły verifikowáć cżęſto od Pániey álbo od ſtárſzey Dworki przy folwárcech/ wiele ktory tydźień może vzbieráć GostGosp 74; Od krow doynych z ćielęty/ máią Dworki nabiał wydáwáć: máſłá coby ſtał zá kopę gámiec: ſerow kopę/ coby ſtały zá kopę. GostGosp 118; A gdy z nabiáły ſtátki z folwárku wożą/ piláć znáki od ktorey Dworki GostGosp 122, 118 [3 r.], 122, 126, 158; KlonFlis Cv.

W charakterystycznych połączeniach: z nabiałem jeść (2), jadać; nabiałem żyć.

Synonim: mleczno.

Cf NABIELNIE

LW