[zaloguj się]
NABIEC  Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

Cf NABIEGŁY