[zaloguj się]

NABRANIE (3) sb n

Teksty nie oznaczają pochyleń; oba a prawdopodobnie jasne (tak w nabrać).

Fleksja
sg
G nabrani(a)
I nabrani(e)m

sg G nabrani(a) (2).I nabrani(e)m (1).

St stp brak, Cn s.v. nabierają mleka krowy, Linde bez cytatu.

1. Wchłonięcie, napełnienie się [czego] (2): riby zdechłe poſpolicie wznak pływaią. A to bywa dla nabrania wody ktorey ſie iuż w nie naleie. GlabGad I; wnet ſie ſklęſnie pod tym prochem á nawięczey gdi opuchlina będzie z nabrania wilgotnoſci FalZioł II 93d.
2. Obrzmienie, napęcznienie (1): Ieſtli prawy bok/ to ieſt prawa ſlabizna więczey ſie nabrała okrągłem nabraniem vkazuie też na ſyna. FalZioł V 15.

Cf NABRAĆ

LW