[zaloguj się]

NABRANY (4) part praet pass pf

Oba a jasne.

Fleksja
pl
N subst nabran(e)
A subst nabrané
inne formy
sg m I zam. L - nabranym

sg m I zam. L nabranym (1).pl N subst nabran(e) (2).A subst nabrané (1).

stp, Cn brak, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) ‒ XVII w. s.v. nabrać.

1. Zaczerpnięty (1) : ktorzy będąc walecżnymi/ ná garśćią nábránym obrokiem wody/ do żywnośći (gdy potrzebá) przeſtawáią. PowodPr 62.
2. Napełniony, pełny; obrzmiały; turgens Vulg (3): Bo będą ták ná ludziech/ iáko ná bydle wrzody y pryſzcze nábráne Leop Ex 9/9; Wiátr/ rozprowadza nábráne obłoki GórnTroas 30.
W przen (1): Doymy Rzecżpoſpolitą: rzeżmy złote groná: Wſzák bogáta winnicá/ nábráne wymioná. KlonWor 14.

Cf NABRAĆ

LW