[zaloguj się]

[NABRNĄĆ vb pf

Fleksja

3 pl fut nabrną.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Natrafić, natknąć się, spotkać (o tekście) [na co]: Iż cżego nie śmieią krolom y Kśiążętom przyiaćiele mowić/ ná to ſámi cżęſtokroć nábrną cżęſto kśięgi cżytáiąc. PlutBBud K.

Synonim: znaleźć.

Formacje współrdzenne cf BRNĄĆ.]

FP