[zaloguj się]

NABROIĆ SIĘ (1)vb pf

Fleksja

part praet act nabroiwszy się.

stp, Cn, Linde brak.

Pf odbroić” ‘źle postępowaćz formantem na- + się wyrażającym dosyt lub nadmierność [czego]: A zwłaſzcżá/ że w nim [nabożeństwie rzymskim] cżłowiek nábroiwſzy ſię roſpuſty tákiey y owákiey/ quauis leui aquę luſtralis aſperſione, może być wſzytkiego wolen. CzechEpPOrz **4v.

Formacje współrdzenne cf BROIĆ SIĘ.

HJ