[zaloguj się]

NABROJONY (1) part praet pass pf

Fleksja

G sg n nabroj(o)n(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Popełniony w wielkiej ilości (z subiektywnym podkreśleniem wielości i wysokiego stopnia): ták wiele y wielkiego złego ztád nábroionego chcą pokoiem názwáć? PowodPr 42.

Cf NABROIĆ

HJ