[zaloguj się]

NABROIĆ (25) vb pf

a oraz o jasne.

Fleksja
praet
sg pl
1 m nabroiłem, -m nabroił m pers
2 m -ś nabroił m pers
f -ś nabroiła m an
n subst -ście nabroiły
3 m nabroił m pers nabroili
f nabroiła m an
plusq
sg
3 m był nabroił
conditionalis
sg pl
3 m by nabroił m pers
n subst by nabroiły
impersonalis
nabroi się
participia
part praet act nabroiwszy

fut 3 sg nabroi (2).3 pl nabroją (1).praet 1 sg m nabroiłem, -m nabroił (4).2 sg m -ś nabroił (4). f -ś nabroiła (1).3 sg m nabroił (2). f nabroiła (2).2 pl subst -ście nabroiły (1).3 pl m pers nabroili (2).plusq 3 sg m był nabroił (1).con 3 sg m by nabroił (1).3 pl subst by nabroiły (1).impers nabroi się (1).part praet act nabroiwszy (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Popełnić wiele złego, postępując źle być przyczyną powstania niekorzystnego stanu lub sytuacji (z subiektywnym podkreśleniem wielości lub wysokiego stopnia); conficere, consciscere, designare, edere, facere Cn (25): Rad bych też iuż tego vzyl Czom zmlodu ſpraczą wyſluzyl [...] Ales mi iuż myſl rozdwoyl Stych plotek czos tu nabroyl. RejKup e6; Dawnoſcie ty poſądzili/ Co z wiecżorá nábroili. RejZwierc 234.

nabroić czego (pl a. pron sg) a. wiele czego (20): RejKup m2; GliczKsiąż L4v; O nieſzcżęſny Prywacie/ thyś thego nábroił RejZwierz A5; OrzRozm O4; Vel hoc quis non credat abs te ortum, A ktoby temu nie chciał wierzyć/ żeś ty tego nábroyił. Mącz 478a; ModrzBaz 72; StryjKron 477; CzechEp 183; Otom ia niepráwośći doſyć nábroił/ á ćiebie ná mękę podáią LatHar 268. Cf Przysłowie, Zwrot.

nabroić co (2): ſmiele cżytay y pytay o tym/ vſłyſzyſz co tu Anthykryſt nábroił GrzegŚm A4; Otoż wáſzá bogini co wam nábroiłá/ Páni Wenus wſzák złego thá pocżątkiem byłá. PaprPan Ff2.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): A ſtrzeż Pánie Boże áby thy żáby kiedy tego nie nábroiły/ áby ći od tey rzeki Eufraten/ o ktorych tu ſłyſzymy/ ná to fáłeſzne á chytre zgromádzenie tych krolow nie przyſzli RejAp 137v.

Przysłowie: cżego Krolowie nábroią/ to ſię ná ludźi zwieźie. ModrzBaz 107v.
Zwrot: »(wiele) złego nabroić« [w tym: w pytaniu retorycznym: »mało złego nabroili?« (1)]« [szyk zmienny] (10): RejJóz H7; yáko zła żoná wyele złego nábroi záwſſe/ ták dobra tyle troye może przyſporzyc GliczKsiąż P5v; RejWiz 161V; WujJud ktv; GórnRozm Bt4; i tam ich ſpitaicie dlatzego ſie na was buntuija/ abo malo złego nabroili PaprUp Kv; Tá ręká/ która złégo wiele nábroiłá Królowi/ táſz mu záſię zdrowié przywroćiłá. GórnTroas 19, 59; nábroiłem wiele złego przed oblicżnośćią twoią LatHar 139, 144.
Szereg: »nawarzyć i nabroić« (1): wyeleby wthem złego diſcipułowi náwárzył y ſzkody nábroił. GliczKsiąż L4v.

Synonimy: popełnić, przyczynić, sprawić.

Formacje współrdzenne cf BROIĆ.

Cf NABROJONY

HJ