[zaloguj się]

[NABUDOWANIE (?) sb n

Fleksja

A sg nabudowani(e).

stp, Cn brak.

Wzniesienie, postawienie budynku [czego]: á ná nábudowánie [może błędnie zam. budowánie; tak Leop 1577] kośćiołá [in structuram templi] roſkazał [Daryjus] dáć ná káżdy rok dwádzieśćiá thálenth/ pokieyby go niedobudowáli Leop 3.Esdr 4/53 (Linde).

Cf NABUDOWAĆ]

FP