[zaloguj się]

NABUDOWANY (1) part praet pass pf

Fleksja

G pl nabudowanych.

stp, Cn, Linde brak.

Wzniesiony, postawiony w wielkiej ilości (z subiektywnym podkreśleniem wielości): [Żydowie ganili] pogáńſkich kośćiołow wielkość/ przećiw ſłowu Bożemu nábudowánych CzechRozm 67v.

Cf NABUDOWAĆ

HJ