[zaloguj się]

NABYĆ SIĘ (2) vb pf

a jasne.

Zawsze sie.

Fleksja
praet
sg
1 m -em, -m sie nabył

1 sg praet -em, -m sie nabył (2).[part praet act nabywszy się.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVII(XVIII) w.

Pf odbyć” ‘przebywaćz formantem na- + się wyrażającym dosyt (2): Ia nic nie dbam bom ſie nábył/ Rozmáiciem ſwiátá záżył Poki żytá poty bytá/ Aby było ſemper ita. RejZwierc 232v.

[nabyć się z kim: A on od nich odieżdża/ w wielkim zoſtawiwſzy Ich ſmutku/ á nie długo znimi ſie nábywſzy. ZbylDroga E3v.]

Zwrot: »dosyć się nabyć [gdzie]« (1): DOſyciem ſie iuż nábył ná tym nędznym ſwiecie/ Doſyciem ſie przypátrzył czo ſie ná nim plecie RejZwierc 269.

Formacje współrdzenne cf BYĆ.

LW