[zaloguj się]

NABYTEK (1) sb m

a jasne; e prawdopodobnie jasne (tak w -ek).

Fleksja
sg pl
N nabytek
G nabytk(o)w

[sg N nabytek.]pl G nabytk(o)w.

stp notuje, Cn brak, Linde XVI i XVIIIXIX w.

To co zostało uzyskane, zdobyte:
Zwrot: »nazbierać nabytkow«: Názbierałem ſrebrá y złotá/ y nábytkow álbo ſtátkow krolewſkieh y zyemſkich koſztownych. BielKron 79v.
[Szereg: »zysk a nabytek«: Mężowie/ wiećie że z tego rzemioſłá mamy nie máły zyſk á nábytek [de hoc artificio est nobis acquisitio] Leop Act 19/25 (Linde).]

Synonimy cf NABYCIE.

Cf NABYCIE

HJ, LW