[zaloguj się]

NABYWACZ (1) sb m

Fleksja

N sg nabywacz.

stp, Cn notuje, Linde XVIII w.

Ten, kto zdobywa, osiąga; partor Mącz, Cn: Partor, Nábywácz/ oſięgácz. Mącz 278c.

Synonim: osięgacz.

Cf NABYWALNIK

HJ, LW