[zaloguj się]
NABYWALNIK  Cn; Linde bez cytatu.

Cf NABYWACZ