[zaloguj się]

NABYWANY (8) part praet pass impf

Oba a jasne.

Fleksja
sg
mNnabywany fNnabywanå
pl
N subst nabywan(e)

sg m N nabywany (1).f N nabywanå (2).pl N subst nabywan(e) (5).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Zdobywany, uzyskiwany; quaerendus Modrz (8):

nabywany czym (2): Ale podobno roſkoſzy/ ábo też inſze pożytki woyną bywáią nábywáne [quaerentur bello]. ModrzBaz 107v, 107v.

W przeciwstawieniu: »tracić się ... bywać nabywany« (1): Igry wſzelákie/ ktoremi pieniądze ábo się márnie trácą/ ábo nieſpráwiedliwie bywáią nábywáne [vel acquiruntur iniuste]/ máią być z Rzecżypoſpolitey wygłádzone ModrzBaz 36.

Wyrażenia: »niesprawiedliwie nabywany« (1): ModrzBaz 36 cf W przeciwsiawieniu.

»za pieniądze nabywany« (1): Pieniądze twe niech z tobą będą ná zginienie: żeś mniemiał iżby dar Boży miał być zá pięniądze nábywány [pecunia possideri]. WujNT Act 8/20.

»źle nabywany« (1): Skárby zle nábywáne/ niepłatne żadnemu BielKom B6v.

W przen [czym] (1): Aza ty koſztownieyſzą á wydwornieyſzą ſzátę ná ſię wdźiawſzy ieſteś mędrſzy? áza ſpráwiedliwſzy? áza ktorą cnotą bogátſzy y ozdobnieyſzy? Bo prawdźiwa ozdobá/ cnotą ma być nábywána [virtute quaerendum est] ModrzBaz 50v.
a. O abstraktach (2):

nabywany przez co (1): przes ktorą [naukę] dobre obyczaie mayą być nabywane/ á złe mayą być albo wkrocáne álbo yakmiarz wykorzeniane. KwiatKsiąż C4.

nabywany czym (1): Rycerſka doſtoyność bywa nábywána/ cżęśćią zasługámi [meritis acquiritur] przećiw Rzecżypoſpolitey/ cżęśćią też pewnemi ceremonijámi ModrzBaz 76.

W przeciwstawieniu: »nabywany ... wykorzeniony« (1): KwiatKsiąż C4 cf nabywany przez co.

Cf NABYWAĆ

LW