[zaloguj się]

NACAŁOWAĆ SIĘ (2) vb pf

się (1), sie (1).

Pierwsze dwa a jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w całować).

Fleksja
conditionalis
sg
1 m bych się nacałowåł

con 1 sg m bych się nacałowåł (1).part praet act nacałowåwszy się (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Pf odcałować”, z formantem na- + się wyrażającym dosyt [kogo (pl)] (2): nápłákawſzy ſie ich [synow] oćiec Ian Káſtryot/ y nácáłowawſzy poſłał ie do Adrynopolá thym obycżáiem iáko vmowá byłá/ áby ich nie turcżono. BielKron 242; Niechćiałeś mi dopuśćić ábych ſię nácáłował ſynow ſwych y corek ſwoich [osculari filios meos et filias meas] BibRadz Gen 31/28.

Formacje wspołrdzenne cf CAŁOWAĆ SIĘ.

HJ