[zaloguj się]
NACHOD  stp; Cn brak, Linde XIX w.

Cf NACHODZENIE