[zaloguj się]

NACHODZENIE (1) sb n

Fleksja

N sg nachodz(e)ni(e).

stp, Cn, Linde brak.

Napadanie w celu grabieży [czego]: A w żołnierzoch záśię/ zá ktorych ſpráwą woyná ſię wiedźie/ rośćie zwycżay grzeſzenia/ ſwowoleńſtwo/ wzgárdá y łáiánie Bogu y świętym ludźiom/ krzywoprzyśięſtwá/ rozboie/ náchodzenie domow [grassatio]/ świętych rzecży zániedbánie y ſplugáwienie ModrzBaz 107v.

Synonimy: drapiestwo, grabież, łupiestwo.

Cf NACHOD, NACHODZIĆ

LW