[zaloguj się]

NACHODZĄCY (1) part praes act

Fleksja

N sg m nachodzący.

stp, Cn, Linde brak..

Zdarzający się: Interveniens, Z przigody náchodząci/ tráfiáyąci ſie. Mącz 483a.

Synonim: trafiający się.

Cf NACHODZIĆ

LW