[zaloguj się]

[NACHODZĄCY SIĘ part praes act

Fleksja

N pl m pers nachodzący się.

stp, Cn, Linde brak.

Znajdujący się, przebywający, uczestniczący [w czym]: Trojakie ludzie w kościele być rozumiemy: [...] trzeci są niedbali a rozpustni, a częścią i bez żywego sumnienia, pozwirzchnie tylko w społeczności z drugimi się nachodzący, a często odchodzący po żądości ciała i towarzyszący a pobracający się z światem etc. AktaSynod I 244.

Cf NACHODZIĆ SIĘ]

FP