[zaloguj się]

NACHOWAĆ (1)vb pf

Pierwsze a jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w chować).

Fleksja
praet
pl
3 m pers nachowali
conditionalis
sg
3 m by nachowåł

praet 3 pl m pers nachowali.[con 3 sg m by nachowåł.]

stp brak, Cn bez łaciny, Linde XVI w.

Zgromadzić wiele na później (z subiektywnym podkreśleniem wielości) [czego (pl a. coll)]: te rzecźy [!] ktore ſą w domu twoim/ będą zábráne do Bábilonu: ktorych náchowáłi [condiderunt] oycowie twoi do dziſieyſſego dniá. Leop 4.Reg 20/17; [Gdy z rozmáitych mieśc náwożono żytá/ roſkazał Szkánderbeg/ áby ſobie każdy mieſzcżánin Kroieńſki náchował żytá/ y ſzpichlerze mieśckie żeby ták náſpiżowano/ iżby ná cáły rok żołnierze miełi żywność pogotowiu BarlBaz 277 (Linde)].

Synonim: nagromadzić.

Formacje współrdzenne cf CHOWAĆ.

KW