[zaloguj się]

[NACHRAMYWAĆ vb impf

Fleksja

1 sg m praet -m nachråmywåł.

stp, Cn brak.

Kuleć, utykać, chodzić z trudem: iáko w żáłobie po mátce ſmętno ſchyłałem ſię. Zaś oni gdym náchramjwał weſelili ſię [Et in claudicatione laetati sunt]/ y zbieráli ſię ná mię nikcżemnicy BudBib Ps 34/15 (Linde).

Formacje współrdzenne cf CHRAMAĆ.]

LW