[zaloguj się]

NACHYLAJĄCY SIĘ (1) part praes act

Fleksja

D pl nachylającym się.

stp, Cn, Linde brak.

Skłaniający się [ku czemu]: przypátrzywſzy ſie obyczáióm y zwyczáióm młodych y wſzytkich wobec ludźi poddánych Króleſtwu temu ku złemu więcéy ſie náchyláiącym [ad malum declinantium JanStat 148] SarnStat 915.

Synonim: skłaniający się.

Cf NACHYLAĆ SIĘ

LW