[zaloguj się]

NACIĄGANIE (6) sb n

Oba a jasne.

Fleksja
sg
N naciąganiå
D naciąganiu
L naciąganiu

sg G naciąganiå (2).D naciąganiu (1).L naciąganiu (3).

stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde bez cytatu; poza tym XVIII w. s.v. naciągać w innych znaczeniach.

1. Napinanie mięśni i stawów przez ciągnięcie (1): Potym niechay rowno ná wznák lęże/ á niechay ią druga mocna/ zá nogi vymie/ á niechay iey ie rowno ku pierśiam poćiągnie: á ieſli ſye dobrze nápárzyłá/ tedy iey záś máćicá/ ná práwym mieſtcu śiádłá po onym náćiągániu SienLek 116.
2. Tendencyjna interpretacja (5):

naciąganie czego (4): CzechEp 155; Zdrády haeretyckie w piſmá náćiągániu. WujNT 217 marg, Yyyvy4. Cf naciąganie czego do czego.

naciąganie czego do czego [= chcąc przekonać o słuszności czego] (1): nie podobna áby [...] nie mieli poznáć ſproſnego y gwałtownégo náćiągánia ſłow Dawidowych do tego/ do cżego ich on nigdy nie vżywał CzechEp 161.

naciąganie ku czemu [= chcąc przekonać o słuszności czego] (1): iż by mi iedno tylko świádectwo piſmá ś. W ſwym właſnym znácżeniu [...] pokazane było: ktoreby tey rzecży o ktorą prza idźie/ ſłużyło: bez gwałtownego náćiągánia ku temu cżemu nie ſłuży CzechEp 139.

Wyrαżenie: »gwałtowne naciąganie« (3): CzechEp 139, 155, 161 cf naciąganie czego; ku czemu.

Cf NACIĄGAĆ

KW