[zaloguj się]

NADBUDOWAĆ (2) vb pf i impf

pf (1) BudNT, impf (1) Calep.

Oba a jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w budować).

Fleksja
inf nadbudować
indicativus
praes i fut
sg
1 nadbuduję

inf nadbudować (1).praes 1 sg nadbuduję (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

Znaczenia
Zbudować, budować; coaedificare Calep (2): Coaedifico, Arcte aedifico, aedificiis frequento [...] Eng bawen oder in einander bawen ‒ Nadbuduię, cziaſno budwuię [!]. Calep 209a.
W przen (1): polecam was Bogu/ y ſłowu łáſki iego/ mogącemu nádbudowáć y dáć wam dziedzictwo [qui potens est aedificare et dare hereditatem] ze wſzemi poświęconymi. BudNT Act 20/32.

Formacje współrdzenne cf BUDOWAĆ.

KCh