[zaloguj się]

NADZWYCZAJNY (1) ai

Fleksja

N sg n nadzwyczajn(e).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Niezwykły, wyjątkowy, wykraczający poza utarte normy; extra ordinarius Cn: Soloecophanes, figura est, quae et Aloeosis dicitur. Nádzwyczáyne wyrzeczenie słowá którego/ w którymkolwiek yęziku. Mącz 400a.

Synonimy: niezwyczajny, niezwykły.

JR