[zaloguj się]

NAGIĘTY (7) part praet pass

Fleksja

N sg m nagięty (7).

stp s.v. nagiąć, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w.

Znaczenia
Zakrzywiony; flexus Mącz; cernuus convexus, inflexus, lunatus, pandus Calep (7): Flexus, Nákłoniony Nagięty. Mącz 129d; Cernuus – Nachilony, nagiety. Calep 183a; Pandus – Rozcziagnioni, nagięti. Calep 751a, 533b, 681a.
Wyrażenie: »w krąg nagięty« (2): Convexus – W krąg nagyety, iakowe ieit niebo. Calep 256b, 617b.

Synonim: nakrzywiony.

Cf NAGIĄĆ

LW