[zaloguj się]

NAJEŹDZIĆ (2) vb impf

a oraz e prawdopodobnie jasne (tak w na- oraz w jeździć).

Fleksja
inf najeździć
praet
pl
3 m pers najeździli

inf najeździć (1).praet 3 pl m pers najeździli (1).

stp, Cn, Linde brak.

Wkraczać zbrojnie do obcych miast, domów itp.; napadać (2):

najeździć co (1): MiechGlab 65 cf »jawnie najeździć«.

Zwroty: »[na kogo] do domow najeździć« (1): Thv czwierdzy possel Thvreczky [...] yz naschi swowolnie nanye do domow ych nayezdzyly. LibLeg 11/82.

»jawnie najeździć« (1): [rycerz niektóry] iawnie pocął miaſtecka y miaſta naiezdzić y poſiadać [invadere et occupare]. MiechGlab 65.

»swowolnie najeździć« (1): LibLeg 11/82 cf »do domow najeździć«.

Szereg: »najeździć i posiadać« (1): MiechGlab 65 cf »jawnie najeździć«.

Formacje współrdzenne cf JECHAĆ.

KCh