[zaloguj się]

NAŁUPOWAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes nąłupuję sie.

stp, Cn, Linde brak.

Zaczynać pękać: Hiato – Szeroko ſie nałupuię, padąm. Calep 483a.

Formacje współrdzenne cf ŁUPIĆ.

DD