[zaloguj się]

NAMIESZAĆ SIĘ (2) vb pf

Pierwsze a jasne; e prawdopodobnie pochylone (tak w namieszać).

Fleksja
praet
sg
3 n namiészało się

fut 3 sg namiészå się (1).praet 3 sg n namiészało się (1).

stp, Cn, Linde brak.

Pf od mieszaćdodać co do czegoz formantem na- + się wyrażającym wielość [podmiot: czego a. wiele czego] (2):

namiesza się miedzy co (1): miedzi dobrą wilgoſc krwie niegdzie ſie też namieſza flegmy ktora ſie na paznochtach vkazuie. GlabGad D5.

W przen [w co] (1): Y tákći iuż wiele ſię w tych práwách wáſzych pobłądźiło/ wiele ſię nieſpráwiedliwośći y niezbożnośći w nie námieſzáło. SkarKazSej 700a.

Formacje współrdzenne cf MIESZAĆ.

TK