[zaloguj się]
NA PORZĄD  cf 1. NA »na porząd«, PORZĄD