[zaloguj się]

MACAĆ SIĘ (1) vb impf

Oba a jasne.

Fleksja
inf macać się
indicativus
praes
pl
1 macåmy się

inf macać się.[praes 1 pl macåmy się.]

stp, Cn, Linde brak.

1. [Dotykać; tu przen: stwierdzać na własnej skórze, doświadczać [czego]: zostawił wszystkich nas miedzy wilki w tak wielkim niebezpieczeństwie, które jawnie widziemy, a nie tylko widziemy, ale macamy się go? PismaPolit 628.]
2. Rozmyślać, dociekać [o czym]: nye náſſá rzecż/ o thym wyele ſie mácáć. GliczKsiąż Dv

Formacje współrdzenne cf MACAĆ.

Cf MACAĆ

ZZa