[zaloguj się]

MACAJĄCY (1) part praes act

Fleksja

N sg m macający.

stp, Cn, Linde brak.

Pomagający sobie dotykiem; szukający oparcia przy chodzeniu, chodzący po omacku; ślepiec; tu w przen:
Wyrażenie: »rękoma macający«: Bo kto tego nie ma: ślepy ieſt/ y rękomá mácáiący [manu tentas] (marg) nie dáleko widzący. G. (‒) WujNT 2.Petr 1/9

Cf MACAĆ

ZZa