[zaloguj się]

[MACAWY ai

Fleksja

N sg f macawsz(a).

comp macawszy.

stp, Cn, Linde brak.

Namacalny, oczywisty (por. czes. makavý): A toć podobniejsza i macawsza rzecz o was się trafi, niżeli wasza o nas AktaSynod II 167.

Synonim: oczywisty.]

FP