[zaloguj się]
MACEDOŃSKI  cf NASIENIE »nasienie macedońskie«