[zaloguj się]

MACHALAT (2) sb m

machalat (2), [maelet].

Wszystkie a oraz e jasne (w tym 1 zapis nie kreskowany).

Fleksja
sg
N machalat
L machalacie

sg N machalat (1).L machalacie (1).

stp, Cn, Linde brak.

Bliżej nieznany jakiś instrument muzyczny lub chór u Żydów w epoce biblijnej (z hebr.) (2): Przednieyſzemu muzykowi ná Mácháláćie [Máelećie WujBib] ku chwaleniu (marg) Co ieſt Machalath/ maſz przy pſalmie 53. (‒) BudBib Ps 87/1; [Máchálát y náſzy y żydowie piſzą/ á był álbo inſtrument ábo ſie ták pieśń poożynáłá/ ná ktorey notę ten pſalm złożon. BudNT 303a marg; Maelet był inſtrument Muzycki żałobny WujBib Fff marg ].

KW