[zaloguj się]
MACHANIE  Cn; Linde XVIII w. s.v. machać.

Cf MACHAĆ