[zaloguj się]

[MAŁOMYŚLNY ai

Fleksja

N sg m małomyślny.

stp, Cn brak, Linde XIX w. w innym znaczeniu.

Bojaźliwy, małoduszny: Niebądź máłomyſlny [pusillanimis Eccli 7/9; boiáźliwym WujBib] ná vmyſle twoim KsięgiEklez C2.

Synonim: bojaźliwy.]

MK