[zaloguj się]

MASTYKS (2) sb m

a jasne.

Fleksja
sg
N mastyks
A mastyks

sg N mastyks (1).A mastyks (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

1. bot. Pistacia Lentiscus L. (Rost); pistacja lentyszek, drzewo z rodziny nanerczowatych (Anacardiaceae), wydzielające sok żywiczny (1): tám w tych Inſułách rośćie Máſtix. BielKron 273v.
2. Żywica z tego drzewa, używana do wyrobu maści i innych lekarstw (1): Meluzá dálſza poſyła theż do Kálekutu Muſzkatowe orzechy/ Máſtyx/ y ine rzecży. BielKron 454v; [Cresc 1571 230].

Cf MASTYKA

AL