[zaloguj się]

MATRISILWA (1) sb f

matrisilwa, [matrisylwa, matersilwija].

Oba a jasne.

Fleksja
sg
N matrisilwa
G matersilwijéj

sg N matrisilwa.[G matersilwijéj.]

stp, Cn, Linde brak.

bot. Lonicera Caprifolium L. (Rost); przewiercień, wiciokrzew z rodziny przewiertniowatyeh (Caprifoliaceae), którego owoce i liście używane w lecznictwie: matriſilwa [Mátriſylwá SienHerb 107] ieſt vżitecżne ziele á zwłaſzcża owocz iego y liſcie FalZioł I 87d; [Materſiluia może bydź wezwána Peryclimenos [...]. A to wſzytko ieſt v Materſilwiiéy. UrzędowHerb 204-205].

Synonim: przewiercień.